Hibe Duyuruları

TÜBİTAK | 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İlanı 2017

Son başvuru tarihi: 18 Ocak 2017 saat 17:00

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
 • Projeler 2017 yılı Proje Rehberine(*) göre hazırlanır.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • 2017 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da elenir.

BAŞVURU İŞLEMİ

 • Proje başvuruları, 02 – 18 Ocak 2017 tarihi arasında https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır.
 • Online başvuru sonrası sistemden alınan Proje Başvuru Onay Formu çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak 25 Ocak 2017 tarihi saat 17.00’e kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilir veya elden teslim edilir (Proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir).
 • İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci ile danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme ekler.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra danışman değişiklik talepleri kabul edilmez.
 • Öğrenci/lerin son altı ay içinde yakın mesafeden çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.
 • Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime olacak), Proje Raporu (en az 2, en fazla 40 sayfa olacak) ve Proje Planı PDF formatında sisteme yüklenir.
 • Proje özeti, planı ve raporu üzerine kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Yüklenmesi durumunda videonun boyutu 10 MB’ı geçmeyecektir. Video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi yasaktır. Aksi durumdaki projeler yarışmadan elenir.
 • Başvuru sisteminde yanlış alan seçimi yapılması (Örneğin Kimya alanında başvuru yapması gereken projesinin Biyoloji alanından başvuru yapması) durumunda proje yarışmadan elenir.
 • Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuru evraklarının gönderileceği Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru koşullarına uymayan ve başvuru işlemlerinde belirtilen hususlara uygun yapılmayan proje başvuruları kesinlikle yarışmaya kabul edilmez.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Yarışma Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezinde Bölge Koordinatörü olarak TÜBİTAK’ın görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.
 • Proje Rehberine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak 12 ayrı bölgede ve her alan için oluşturulacak akademik jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilir.
 • Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kriterlere göre değerlendirilir.
 • Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilir.
 • Sergide öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınarak projeler değerlendirilir. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım öğrenciler tarafından temin edilir.
 • Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenir. Ödül alan öğrencilere başarı belgesi ve para ödülü verilir.
 • 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Mayıs ayında Final Yarışmasına davet edilir. Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman akademik jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilir ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü verilir. Değerlendirme sonucunda jüri tarafından uygun bulunursa Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü de verilebilir.
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenir.
 • Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra duyurulacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama (iki veya üç kişilik odalar) ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.
 • Final Yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanırlar. (Bkz. 2017 ÖSYS Kılavuzu) Dereceye giren öğrenciler üniversite sınavına girecekleri yıl ÖSYS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunurlar.
 • Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler Final yarışmasına katılan projeler arasından belirlenir. Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç istedikleri programa sınavsız olarak kontenjan dışından ÖSYM tarafından yerleştirilir. (Bkz. 2017 ÖSYS Kılavuzu). Uluslararası proje yarışmalarında derece alan öğrenciler üniversite sınavına girecekleri yıl ÖSYS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunurlar. Ayrıca Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödülü alan öğrenciler TÜBİTAK 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programından yararlandırılırlar.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır.

Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamaz ve desteklerinden yararlanamazlar. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz gerekmektedir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’na dayanılarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

(*)Proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-arastirma-projeleri-yarismasi adresinden, online başvuru formuna ise https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Final Yarışması Dereceleri:

DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 3.500TL 3.500TL
İKİNCİLİK 3.000TL 3.000TL
ÜÇÜNCÜLÜK 2.500TL 2.500TL
TEŞVİK 1.500TL 1.500TL
 • Sergilenen projelerin genel değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir. Bu ödülün miktarı 3.500TL’dir.

 

Kaynak: TÜBİTAK

Sosyal Medyadan Takip Edin

1 Comment

Bir Yorum Paylaşın