Hibe Duyuruları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı | Avustralya Yeni Zelanda Programı

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2017 saat 16:00

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı “Avustralya Yeni Zelanda Programı” Amaç ve Öncelikleri

Avustralya Yeni Zelanda Programı ile Avustralya ve Yeni Zelanda’da yaşayan;

 • Başta çocuklar ve gençlerimiz olmak üzere Avustralya ve Yeni Zelanda Türk toplumlarının, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik, kültür ve medeniyetlerini yaşatabilmelerinin sağlanması,
 • Gençlerimizin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve gençlerimize tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması,
 • Çocuk ve gençlerimizin anadillerinde yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır.

Bu amaçlara hizmet edecek aşağıda belirtilen alt modüller çerçevesinde belirlenen projeler desteklenecektir.

Programın alt modüllerinin her biri belirli bir konuyu kapsamaktadır. Her bir proje başvurusu yalnızca bir alt modüle yapılabilir.

Programın Alt Modülleri

Avustralya Yeni Zelanda Programı, programın yukarıda zikredilen amaçları çerçevesinde alt modüller şeklinde tasarlanmıştır.

Her bir alt modül başlığında;

 • Faaliyet İçeriği (Projelerin içermesi zorunlu faaliyetler)
 • Özel Şartları (Başvuru sahiplerinin yerine getirmesi gereken şartlar)
 • Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Kimlerin başvurabileceği)
 • Destek Kalemleri (Başkanlığın destekleyebileceği bütçe kalemleri)
 • Projelerin Azami Süresi

detaylandırılmıştır.

Programa başvuru yapacak kurum ve kuruluş, aşağıda detaylandırılmış olan alt modüllerden yalnızca birine proje başvurusu yapabileceklerdir.

Yapılacak proje başvurularının alt modül kapsamında belirtilen kriterlere uygun olması şartı aranmaktadır.

Alt Modül 1: Hafta Sonu Türk Okulları

Faaliyetin İçeriği

Cumartesi veya Pazar günü icra edilen Hafta Sonu Türk Okulları Alt Modülü için aşağıdaki çerçevede başvurular kabul edilecektir;

 • Faaliyet programının haftada 5 saat olmak üzere en az 32, en fazla 40 hafta sürecek şekilde yapılandırılmış programlar şeklinde hazırlanması,
 • Programların haftada 2 saat Türkçe, 1 saat Tarih, 1 saat Din Kültürü ve 1 saat Kültür-Sanat derslerini içerecek şekilde planlanması,
 • Oluşturacak sınıflarda eğitim görecek öğrencilerin yaş aralığının 6-9, 9-12, 12-15, 15-18 şeklinde olması ve sınıfların 15-20 kişilik gruplardan oluşması,
 • Avustralya ve Yeni Zelanda genelinde 4 dönemde verilen ilk ve ortaöğretim takvimi ile uyumlu olması,

Örneğin;

Dönem 1

30 Ocak 2017 Pazartesi –31 Mart 2017 Cuma

Dönem 2

18 Nisan 2017 Salı – 30 Haziran 2017 Cuma

Dönem 3

17 Temmuz 2017 Pazartesi – 22 Eylül 2017 Cuma

Dönem 4

9 Ekim 2017 Pazartesi – 22 Aralık 2017 Cuma

Okul dönemleri tüm eyaletlerde 4 dönem olmakla beraber başlama ve bitiş tarihleri 4–5 gün değişebilmektedir.

! Bu alt modül kapsamında yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen şekilde tasarlanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özel Şartlar

Başvuru yapacak kurumların gerçekleştireceği Hafta Sonu Türk Okulu ile ilgili

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki yerel ve federal makamlardan almış olduğu gerekli izinleri güncel dokümanlarla tebliğ etmesi gerekmektedir.

Bu belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Öncelikle Cumartesi Okulu kurmak için en az 3 kişilik bir yönetim kurulu oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca derneğin “Non-for-profit incorporated association” olması toplum dilleri okulları programından fon almak için de şarttır.
 • Dernek için Australian Business Number “ABN” alınması,
 • Dernek tüzüğünün Eyaletin Department of Trade – Department of Fair Trade / Consumer Affairs gibi Bakanlıklarına gönderilmesi ve tescillenmesi,
 • Okulun binası ve teşrifatının sigorta ettirilmesi,
 • Okulun öğrenci ve çalışanlarının sigorta ettirilmesi,
 • Banka hesabının açılması,
 • Eyalet Eğitim Bakanlıklarının Toplum Dilleri Okulları Programına “Community Languages Schools Program” başvurmuş olunması

Eyalet Eğitim Bakanlığından akreditasyon almak (Akreditasyonlar 3 yılda bir yenilenmek) zorundadır.

Not: Aktif faaliyette olan derneklerin yeni dernek kurmaları gerekmemektedir.

Kimler Başvurabilir?

Hafta Sonu Türk Okulları Alt Modülü için; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;

 • Sivil Toplum Kuruluşları uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir.

Destek Kalemleri

Hafta Sonu Türk Okulları Alt Modülü kapsamında sunulacak projelerde Başkanlık desteği yalnızca aşağıdaki kalemleri içerecektir;

 • Eğitimci Ders Saat Ücreti (Saat Başına 20 ila 30 AUD arası)
 • Türkçe – Türk Kültürü Eğitim Materyalleri (Kitap, CD, Kırtasiye)
 • İdari Personel Ücreti (Yalnızca 1 Proje Yürütücüsü için)

Velilerden de öğrenci başına katkı sunması beklenmektedir. Ayrıca eyaletlerde kurum ve kuruluşların katkılarını da projeye dâhil etmek ve belgelemek gerekmektedir. Örneğin Victoria eyaleti yıllık öğrenci başına 190 AUD destek vermektedir.

Proje Süresi

Hafta Sonu Türk Okulları Alt Modülü için teklif edilecek projelerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır.

Alt Modül 2: Türkçe Oyun Grupları

Bu alt modül ile, Türk toplumu içerisindeki 2-6 yaş arasındaki çocuklar ile ebeveynlerini bir araya getirecek oyun gruplarının oluşturulması hedeflenmektedir. Program kapsamında anadili Türkçe olan yeni arkadaşlar edinilmesi, Türkçe konuşma imkânının arttırılması beklenmektedir. 3-5 yaş arasındaki Türk çocuklarını, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki anaokullarına hazırlamayı, anadilde (Türkçe) sözcük dağarcığını arttırarak iletişim becerileri kazandırmayı ve kuvvetlendirmeyi, ikinci dil olan İngilizcenin ise kendine güven duygusu içerisinde edinimini hedeflemektedir.

Oyun gruplarına katılan çocuklar iki farklı dilde konuşabilen oyun grubu öğretmeniyle oyun merkezli bir eğitim alırlar. Öğretmenlerden birinin anadili Türkçe, diğerinin anadili ise İngilizce olmalıdır. Bunun dışında iki dilli bir öğretmen tarafından da bu çalışma yapılabilir. Ayrıca, program kapsamında anadili Türkçe yeni arkadaşlar edinilmesi,

Türkçe konuşma imkânının arttırılması hedeflenmektedir.

Öte yandan değişik grup içi faaliyetler ile çocukların el, beden ve sosyal becerilerini geliştirerek kendilerine olan özgüvenlerinin de pekiştirmesi sağlanmaktadır. Böylelikle çocuklarımızın güçlü bir kimliğe sahip olarak anaokulunda ve eğitim hayatlarının ilk süreçlerinde yaşayacakları zorlukların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Faaliyetin İçeriği

Okul Öncesi Döneme Yönelik Türkçe Oyun Gruplarının Oluşturulması Alt Modülü kapsamında hazırlanacak proje başvuruları aşağıda belirtilen şekilde tasarlanmalıdır;

 • Okul öncesi eğitim için gerekli sertifikaya sahip bir eğitici nezaretinde ilgili yaş grubunda 5-10 kişilik oyun gruplarının oluşturulması

Bu alt modül kapsamında yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen şekilde tasarlanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özel Şartlar

 • Başvuru yapacak kurumların gerçekleştireceği Okul Öncesi Döneme Yönelik Türkçe Oyun Gruplarının Oluşturulması Alt Modülüne ilişkin Avustralya’daki yerel ve federal makamlardan almış olduğu gerekli izinleri güncel dokümanlarla tebliğ etmesi gerekmektedir.
 • Başkanlığın destekleyeceği söz konusu oyun grupları “supported playgroups” olarak tanımlanmaktadır. Yani çocukların başında maaşlı bir pedagog/koordinatör/eğitimci bulunmalıdır.
 • Ayrıca, “DET Supported Playgroup Program” kapsamında eyalet eğitim bakanlığından yardım alıyor olmak projelerin değerlendirilmesinde avantaj sağlayacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Okul Öncesi Döneme Yönelik Türkçe Oyun Gruplarının Oluşturulması Alt Modülü için; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler;

 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları,

uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir.

Destek Kalemleri

Okul Öncesi Döneme Yönelik Türkçe Oyun Gruplarının Oluşturulması Alt Modülü kapsamında sunulacak projelerde Başkanlık desteği yalnızca aşağıdaki kalemleri içerecektir;

 • Eğitici Giderleri (Saat Ücreti 20-30 AUD)
 • Eğitim Materyali

Velilerden de öğrenci başına katkı sunması beklenmektedir. Ayrıca eyaletlerde kurum ve kuruluşların katkılarını da projeye dâhil etmek ve belgelemek gerekmektedir.

Proje Süresi

Okul Öncesi Döneme Yönelik Türkçe Oyun Gruplarının Oluşturulması Alt Modülü için teklif edilecek projelerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır.

Alt Modül 3: Çift Dilli Kreş ve Ana Okulları

Avustralya ve Yeni Zelanda’da Türkçe-İngilizce çift dilli okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi ve İngilizce eğitim yapan okullarda Türkçeye yönelik programlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Faaliyetin İçeriği

Sunulacak projeler aşağıdaki konulardan yalnızca birini içermelidir;

 • Okul öncesi çift dilli eğitim kurumlarının açılması
 • Çift dilli eğitim kurumlarının kapasitelerinin artırılması
 • Türkçe programlar geliştirilmesi

!Bu alt modül kapsamında yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen şekilde tasarlanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özel Şartlar

Başvuru Yapacak kurumların gerçekleştireceği Çift Dilli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Desteklenmesi ilişkin Avustralya ve Yeni Zelanda’daki yerel ve federal makamlardan almış olduğu gerekli izinleri güncel dokümanlarla tebliğ etmesi gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Çift Dilli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Desteklenmesi Alt Modülü için; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler;

 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları,

uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir.

Destek Kalemleri

Çift Dilli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Desteklenmesi Alt Modülü kapsamında sunulacak projelerde Başkanlık desteği yalnızca aşağıdaki kalemleri içerecektir;

 • Eğitici Ücreti
 • Eğitim Materyalleri (Kitap, kırtasiye)
 • Eğitim Mekânlarının tefrişatı (sıra, tahta, masa, sandalye, projeksiyon, bilgisayar, pano)

Velilerden de öğrenci başına katkı sunması beklenmektedir. Ayrıca eyaletlerde kurum ve kuruluşların katkılarını da projeye dâhil etmek ve belgelemek gerekmektedir.

Proje Süresi

Çift Dilli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Desteklenmesi Alt Modülü için teklif edilecek projelerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır.

Alt Modül 4: Ara Dönem Türkçe/Türk Kültürü Kampları

Avustralya İlk ve orta ve yükseköğretimde eğitim gören gençlere ara dönemlerde Türk kültürü, dili tarihi, sanat gibi alanlarda eğitim verecek bir haftalık kampların düzenlenmesi planlanmaktadır.

Faaliyetin İçeriği

Ara Dönem Türkçe/Türk Kültürü Kampları Alt Modülü kapsamında yapılacak proje başvuruları aşağıda belirtilen şekilde tasarlanmalıdır;

 • En az iki eğitimcinin kamptaki öğrencilere refakat etmesi,
 • Kamp süresince en az 15 saat Türkçe, Türk Kültürü seminerlerinin verilmesi,
 • Kampların yaş aralıklarının 10-14, 14-18 ve 18-25 yaş aralığında gruplar şeklinde oluşturulması,
 • Kampların 15-20 kişilik gruplardan oluşturulması,

! Bu alt modül kapsamında yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen şekilde tasarlanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özel Şartlar

 • Faaliyetlerin öğrencilerin tatilde bulunduğu 3 ara dönemde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Ara Dönem Türkçe/Türk Kültürü Kampları Alt Modülü için; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;

 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • İlk ve Orta Öğretim Derecesinde Eğitim Veren Okullar

uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir.

Destek Kalemleri

Ara Dönem Türkçe/Türk Kültürü Kampları Alt Modülü kapsamında sunulacak projelerde Başkanlık desteği yalnızca aşağıdaki kalemleri içerecektir;

 • Ulaşım
 • Konaklama
 • Mihmandar Ücretleri
 • Seminer Ücretleri
 • Projelerde yer alacak katılımcılardan katkı payı alınması beklenmektedir.

Proje Süresi

Ara Dönem Türkçe/Türk Kültürü Kampları Alt Modülü için teklif edilecek projelerin uygulama süresi en fazla 9 ay olmalıdır.

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki tatil dönemlerine denk gelen 3 adet kamp yapılabilir.

Tatil dönemlerine örnek olarak aşağıdaki tablo dikkate alınabilir;

Dönem 1

1 Nisan – 17 Nisan

Dönem 2

1 Temmuz – 16 Temmuz

Dönem 3

23 Eylül – 8 Ekim

Alt Modül 5: Tarih ve Kültür Seminerleri

Avustralya’da yaşayan vatandaşlarımız öz kültürlerine yönelik bilgi ve bağlıklarını artıracak seminerlerin düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda kültür, tarih, medeniyet alanında önemli kişiler tarafından düzenlenecek seminer serileri şeklinde gerçekleşecektir.

Faaliyetin İçeriği

Tarih ve Kültür Seminerleri Alt Modülü kapsamında yapılacak proje başvuruları aşağıda belirtilen şekilde tasarlanmalıdır;

 • Seminerin alanında uzman kişilerce düzenlenmesi,
 • Projede en az 5 farklı yerde seminer düzenlenmesi

Bu alt modül kapsamında yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen şekilde tasarlanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özel Şartlar

 • Başvuru yapacak kurumların gerçekleştireceği Tarih ve Kültür Seminerleri Alt Modülüne ilişkin Seminer verecek kişileri Türkiye’den ve alanında uzman olduğunu kanıtlayabilecek olan uzmanlardan seçmesi,
 • Her bir seminer programına en az 60 vatandaşımızın katılımının sağlanacağını taahhüt edilmesi gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Tarih ve Kültür Seminerleri Alt Modülü için; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;

 • Sivil Toplum Kuruluşları uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir.

Destek Kalemleri

Tarih ve Kültür Seminerleri Alt Modülü kapsamında sunulacak projelerde Başkanlık desteği yalnızca aşağıdaki kalemleri içerecektir;

 • Ulaşım
 • Konaklama
 • Seminer Ücretleri

Proje Süresi

Tarih ve Kültür Seminerleri Alt Modülü için teklif edilecek projelerin uygulama süresi en fazla 9 ay olmalıdır.

Proje Kapsamına Girmemesi Gereken Faaliyetler

Aşağıda belirtilen türde faaliyetleri içeren projeler uygun değildir:

 • Yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet başlıklarıyla örtüşmeyen faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • İdeolojik açıdan önyargılı olan faaliyetler,
 • Siyasi partileri destekleyen faaliyetler,
 • Kâr amacı güden faaliyetler ve
 • Destek sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler.

Başvuruların Alınacağı ve Projelerin Uygulanacağı Ülkeler Programa;

 • Avustralya,
 • Yeni Zelanda’da yerleşik potansiyel yararlanıcılar başvurabilir.

Tüm projeler aynı zamanda yalnızca bu ülkelerde uygulanacaktır.

Başvuru Dönemleri ve Süreç Takvimi

Programa başvurular, 20 Aralık 2016 – 13 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Başkanlık bu destek programını, herhangi bir aşamasında gerekçe belirtmeksizin durdurma ya da ilan etmeme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri, Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Başvuru sahiplerinin, programa ilişkin ilan ve olası değişiklikleri Başkanlık internet sayfasından takip etmesi beklenmektedir.

Takvim

Başvuruların Alınması 20 Aralık 2016 – 13 Ocak 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Onay Süreci 13 – 20 Ocak 2017

Sonuçların Bildirilmesi 20 – 25 Ocak 2017

Başvuru Adresi, Formu ve Belgeler

Proje başvuruları, aşağıdaki adresten online olarak bir defaya mahsus üyelik kaydının yapılmasının ardından programla ilgili oluşturulan başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır:

http://proje.ytb.gov.tr/

Başvuru formu doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve sistem üzerinden yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.

Başvuru formu veya zorunlu belgelerde bir eksiklik veya tutarsızlık tespit edildiğinde, başvuru olumsuz değerlendirilecektir.

Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda ek bir açıklama talep edilebilecektir.

Başvuru için zorunlu belgeler şunlardır:

a) Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu,

b) Başvuru dilekçesi

c) Yetkilendirme belgesi,

d) Faaliyet belgesi,

e) Projede görev alacak idari personelin özgeçmişleri,

f) Ortak varsa, ortaklık beyannamesi ve kanıtlayıcı belgeler


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı | Avustralya Yeni Zelanda Programı başvuru rehberine ulaşmak için tıklayın. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın