Haberler

“Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor” Proje Fuarı

proje-fuari

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde düzenlenen “Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor” Proje Fuarı, 5 Aralık Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sheraton Ankara Hotel’de düzenlenecek fuarda, Türkiye’nin 36 ilinde yürütülen 55 projeye ait ürün ve çıktılar sergilenecek. Proje yetkilileri ziyaretçilere projelerinin  amaçları ve başarıları hakkında bilgiler de aktaracak. Fuara katılacak projeler kız çocuklarının eğitiminden, engelli bireylerin istihdama kazandırılmasına, ormancılık sektöründe belgelendirmeden, gastronomiye geniş bir alanı kapsıyor.

Fuar alanında ayrıca, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında düzenlenen, “İnsana Odaklan – Değişimi Yansıt” başlıklı fotoğraf yarışmasında ödül kazanan eserler de sergilenecek.

“İnsana Odaklan – Değişimi Yansıt” fotoğraf yarışmasıyla, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, bu çerçevede yürütülen faaliyetlere yönelik toplumsal duyarlılığı yükseltmek, program kapsamındaki kaynakların daha verimli ve etkili kullanılması için bu imkanlara ilişkin farkındalığı arttırmak hedeflendi.

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile işbirliği içinde düzenlenen ve tüm fotoğrafçılara açık olan yarışmaya 786 sanatçı, 2101 eserle katıldı. Hem teknik hem de konu açısından yapılan değerlendirme sonucu, Ahmet Çetintaş’ın, “Eğitim” adlı fotoğrafı birinciliği kazanırken, Esengül Yavuz’un “Mühendis Kadın” adlı eseri ikinciliğe, Özlem Gün Bingöl’ün “Kunduracı Çırak” adlı fotoğrafı da üçüncülüğe değer bulundu. Ayrıca 45 eser de sergileme için seçildi.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca geliştirilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan mali yardımların çerçevesini oluşturan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) yoluyla aktarılan kaynakların ve bunlara eklenen ulusal kaynakların etkin kullanılmasını amaçlıyor. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın öncelik alanları istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme olarak belirlenmiştir. Program temelde ülkemizde istihdamı artırmayı hedefliyor. Bu amaçla kadınlar, gençler, engelliler, eski mahkûmlar, Romanlar, yerinden olmuş kişiler, gecekondu bölgesinde yaşayan yoksul bireyler gibi dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılması, kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, işçi ve işverenlerin değişen küresel koşullara uyum yeteneğinin artırılması gibi tematik alanlara proje bazlı destek veriliyor.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın