Haberler

Türkiye’nin AB’den Aldığı Mali Destekler

Türkiye'nin AB'den Aldığı Mali Destekler

52 yıldır Avrupa Birliği ülkeleri genel bütçesinden Türkiye’ye ilk dönemlerde kredi, aday ülke statüsü ile hibe destekleri niteliğinde toplam 11.553,9 milyar Avro verilmiştir. Her yıl onlarca hibe desteği duyurusu yapan AB, yenilikçi projeler için başvuruları değerlendirir. 

1999 yılı Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği aday ülke statüsü kazanmasıyla birlikte katılım öncesi mali yardımı başlamıştır. Avrupa Birliği ülkeleri tarafından desteklenen bu mali yardımlar, aday ülkelerin AB’ye uyum sürecinde siyasi, ekonomik, idari yapılandırmalar için kaynak sağlamaktadır.

AB tarafından Türkiye’ye yapılan mali yardımlar;

1964-1995 tarihleri arasında kredi olarak Türkiye’ye toplam 1 milyar Avro verilmiştir.

1996-1999 tarihleri arasında kredi niteliğinde toplam 755,3 milyon Avro mali destek verilmiştir. Ayrıca, Avrupa-Akdeniz ortaklığı kapsamında MEDA (Mediterranean Economic Development Area) programı ile Türkiye’ye hibe nitelikli 376 milyon Avro destek sağlanmıştır. Bu hibe ile 55 proje programı açılmıştır. 1997-1999 yılları arasında da Avrupa Yatırım Bankası tarafından 205 milyon Avro kredi verilmiştir.

Türkiye’nin AB Aday ülke statüsüne geçmesiyle birlikte kredi nitelikli mali yardımdan çok hibe nitelikli yardımlar almaya başlamıştır. Türkiye’nin adaylık statüsünde gerekli düzenlemeleri yapabilmesi için Avrupa Birliği tarafından yıllık 177 milyon Avro proje desteği alması öngörülmüştür.

2002-2006 yılları arasında 164 projenin gerçekleştirilmesi için toplam 1,3 milyar Avro hibe yardımı yapılmıştır. Söz konusu projeler; kurumsal yapılanmayı, ekonomik-sosyal uyumu sağlamak amacıyla desteklenmiştir.

2007-2013 yılları arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile yeni bir mali yardım programı uygulanmaya başlanmıştır. IPA ile Türkiye’ye bu dönemde 4,8 milyar Avro hibe verilmiştir.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çeşitli alanlarda mali destek sağlamaktadır;

  1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
  2. Sınır Ötesi İşbirliği
  3. Bölgesel Kalkınma
  4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
  5. Kırsal Kalkınma (IPARD)

2014-2020 yılları arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programının ikincisi başlatılmıştır. Bu yıllar arasında 7 yılı kapsayan toplam hibe miktarı 4.453,9 milyar Avro olarak belirlenmiştir.

Bu yıllar arasında hibe programlarının sektörel ve politika öncelikli dağılımı;

  • Avrupa Birliğine üyelik için hazırlayıcı reformlar (Demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar)
  • Sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma (Çevre, Ulaşım, Enerji)
  • İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, cinsiyet eşitliğinin teşviki, insan kaynaklarının geliştirilmesi
  • Tarım ve kırsal kalkınma

1964 yılından bu yana Türkiye ve Avrupa Birliği mali ilişkileri ile Türkiye’ye kredi niteliğinde yapılan mali yardımlar daha sonra Türkiye’nin aday ülke statüsünü almasıyla birlikte AB uyum süreci için hibe niteliğinde verilmeye başlanmıştır. Hibe programları AB uyumu çerçevesinde belirlenen sektörler ve politikalarda dönemsel olarak duyurulmaktadır.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın