Tag

beyond borders

Browsing

Son Başvuru Tarihi: 24 Kasım 2016

Avrupa Birliği desteğiyle 2014 yılından itibaren Türkiye ve Ermenistan’dan lise ve üniversite öğrencilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen Beyond Borders Programı 2016-2017 yılı katılımcıları için başvurulara açıktır.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, sivil toplum, gençlik ve gönüllülük politikaları, insan hakları ve demokrasi, eğitim, çevre, tarih, kalkınma, tıp, hukuk, teknoloji, toplumsal cinsiyet, kültür-sanat, spor, bölgesel işbirliği, Avrupa entegrasyonu gibi tematik alanlarda yapılacak seyahatlere destek verecektir.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, komşu ülkede ortak bulma ve ağ kurma faaliyetleri, fizibililte ziyaretleri, sınır ötesi işbirliği projeleri, proje hazırlık toplantıları, değişim programları, eğitim, dil öğrenme, akademik işbirliği, araştırma yapma, tez yazımı, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, kültür-sanat alanında ortak üretimler; yukarıdaki tematik alanlarda toplantı, panel, seminer, konferans, atölye, sergi, konser ve benzeri etkinliklerin organizasyonu ya da bu etkinliklere katılım amaçlı faaliyet türlerini destekler.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan Kimler Yararlanabilir?

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcıları için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Türkiye ve Ermenistan’daki yasal reşit olma yaşı olan 18 yaşın altındaki bireyler, başvurularıyla birlikte ebeveynleri veya yasal vasilerinin yazılı onayını sunarak ve seyahatleri esnasında kendilerine, 18 yaşın üzerindeki bir yetişkin, öğretmen ya da grup liderinin eşlik etmesi koşuluyla Seyahat Fonu’ndan yararlanabilir.

Türkiye ve Ermenistan vatandaşlarına; Türkiye ve Ermenistan’da ikameti olan bireylere; Türkiye ve Ermenistan merkezli veya bu iki ülkenin birinde kayıtlı, kâr amacı gütmeyen grup, inisiyatif ve kuruluşların Ermenistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Ermenistan’a seyahatlerine destek sunacaktır. Tüzel kişiliği olmayan grup ve  insiyatifler de Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanabilir.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, genel olarak iki ülkenin gençleri, üniversite öğrencileri, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, lise öğrencileri ve öğretmenleri, akademisyen, araştırmacılar, gazeteciler, sanatçılar, doktorlar, avukatlar, spor kulüpleri ve sporcular, iş dünyası ve yerel yönetimlerin çeşitli tematik alanlardaki faaliyetleri için yapacakları seyahatlere destek vermeyi amaçlamaktadır.

Seyahat Fonu Hangi Masrafları Karşılamaktadır?

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, yalnızca geçerli harcama belgesi olan ulaşım masraflarını (uçak, tren, otobüs bilet ve makbuzlarını) finanse edecektir. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, yalnızca ekonomi sınıfı toplu taşıma araçları ile ulaşımı karşılayacaktır.

Başvurusu kabul edilen bireylerin seyahatin gerçekleşmesi için gerekli olan iç hat ve dış hat seyahat masrafları doğrudan Hrant Dink Vakfı tarafından, ilgili havayolu şirketi ya da seyahat acentesine ödenecektir. Biletler, yararlanıcılara Hrant Dink Vakfı tarafından iletilecektir.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcılarının vize masrafları, yurt dışı çıkış harçları, seyahat sigortası ve seyahatle ilgili diğer masraflar (konaklama, yemek gibi harcamalar), Seyahat Fonu kapsamına girmemektedir. Bu gibi masrafların karşılanması, yararlanıcılar ve/veya komşu ülkeden davet eden kişi ve kuruluşların sorumluluğundadır.

Seçim Kriteri

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanacak bireylerin, aşağıda belirtilen genel hedefe katkısı, ana seçim kriteri olacaktır.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini destekleyerek, iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması, ekonomi ve iş dünyası   arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve her iki toplumda tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılması.

Seçim Öncelikleri

Ana seçim kriterine ek olarak, aşağıda yer alan maddeleri karşılayan başvurulara öncelik verilecektir.

  • Komşu Ülkeye İlk Kez Gidecek Olanlara Destek: Komşu ülkeye ilk defa gidecek olanlara öncelik verilecektir.
  • Yerel ve Bölgesel Faaliyetlere Destek: Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu büyük şehirlerden kişi ve kuruluşların hareketliliği kadar, yereldeki kişi ve kuruluşları da hedeflemektedir. İstanbul ve Yerevan dışındaki illerden, farklı il ve bölgelere yapılacak seyahatlere öncelik verilecektir.
  • Çeşitlilik: Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcıları arasında, cinsiyet, yaş, bölgesel dağılım, tematik alan ve faaliyet türü açısından çeşitlilik sağlanacaktır.
  • Gençlik için Destek: Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu her yaştan bireye açık olacak ancak lise ve üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere, gençlerin ve gençlik girişimlerini desteklenmesine öncelik verilecektir.
  • Yeni Girişimlere Destek: Kurumsallaşmış ve belli alanlarda tecrübe edinmiş sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yenilikçi fikirler etrafında buluşan bireylere ve tüzel kişiliği olmayan inisiyatiflere öncelik verilecektir.
  • Sürdürülebilirlik ve Çarpan Etkisi: Sonuçlarıyla daha fazla bireye ulaşacak, uzun vadede kalıcı etki yaratacak ve Türkiye-Ermenistan arasında önemli konularda somut işbirliklerinin oluşumuna katkı sağlayacak seyahatler desteklenecektir.

Seçim Süreci

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’na gelen başvurular, bir Seçici Kurul tarafından, yukarıda belirtilen seçim kriteri ve öncelikleri dikkate alınarak değerlendirilir. Türkiye ve Ermenistan’dan toplam altı kişiden oluşan Seçici Kurul, bağımsız, tarafsız ve yetkin isimlerden oluşur. Bu isimler, Hrant Dink tarafından belirlenir. Seçici Kurul oluşturulurken, cinsiyet eşitliği ilkesi dikkate alınır. Seçici Kurul üyeleri, çalışmalarını gönüllü olarak yerine getirir.

Seçici Kurul üyeleri, Ermenistan ve Türkiye’den gelen tüm başvuruları, seçim önceliklerini dikkate alarak yapacağı puanlama yoluyla değerlendirir. Ermenistan ve Türkiye için ayrı ayrı puanlama yapılmaz.

Seyahat Fonu desteği ile komşu ülkeye yapılacak ziyaretler, aşağıda belirtilen seyahat tarihi aralıklarına göre ayarlanmalıdır. Seyahat Fonu’ndan yararlanmak isteyen bireyler, başvuru esnasında planlanan seyahat tarihi aralığını başvuru formunda belirtmelidir.

Desteklenecek Seyahat Tarihi Aralıkları

15 Aralık 2016  – 31 Mart 2017

15 Mart – 15 Temmuz 2017

Başvuru Süreci

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmak isteyen herhangi bir birey, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu internet sitesi www.armtr-beyondborders.org yer alan başvuru formunu, internet üzerinden doldurarak başvurabilir. Başvuru formları İngilizce olarak doldurulup, gönderilmelidir. İngilizce yeterliliği bir seçim kriteri değildir. Başvurular, çeviri durumunda ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıkları önlemek ve Seçici Kurul’un çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla İngilizce alınacaktır. Başvuru yapacak bireyler, başvuru formunu doldurmak için Ermenice veya Türkçeden İngilizceye çeviriye ihtiyaç duyması halinde, bu konuda yönlendirme için Hrant Dink proje ekibi ile irtibata geçebilir.

Gelen tüm bütün başvurular, Hrant Dink Vakfı proje ekibi tarafından derlenir. Başvuru formlarının teknik açıdan eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Gerekli gördüğü hallerde proje ekibi, başvurularda belirtilen irtibat/referans kişisiyle temasa geçer. Proje ekibi, ön çalışmasını tamamladıktan sonra, başvuru formlarını Seçici Kurul üyeleri ile paylaşır.

Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle Ermenistan ve Türkiye’den gelen başvurular, seçim önceliklerine göre yüksekten düşüğe göre sıralanır. Her iki ülkeden en yüksek puana sahip başvurular, her bir seçim döneminde hedeflenen yararlanıcı sayısı gözetilerek, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu yararlanıcısı olarak belirlenir.

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan yararlanmaya hak kazananlar, ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonra, en geç 15 gün içinde Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun resmi internet sitesi www.armtr-beyondborders.org üzerinden duyurulur. Seyahatler, en erken, yararlanıcıların açıklanma tarihinden sonra, yukarıda belirtilen seyahat tarihi aralıklarına uygun olarak başlar. Başvuruları, ilgili başvuru döneminde kabul edilemeyenler, Hrant Dink Vakfı proje ekibi tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Türkiye’nin, ‘en uzak’ komşusu Ermenistan’la ilişkilerinin normalleşmesi ve gelişmesini amaçlayan tüm Vakıf çalışmaları, “Sınır kafada açılır” ilkesine dayanır. Hrant Dink Vakfı olarak, siyasi gelişmelerden bağımsız, sivil toplumla işbirliği içinde, iki ülke arasında her alanda doğrudan teması teşvik ediyoruz.

Hrant Dink Vakfı internet sitesi için tıklayınız.

Beyond Borders İnternet Sitesinden detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tıklayınız.