Haberler

FIRAT KALKINMA AJANSI – ENDÜSTRİYEL GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI 

Programın toplam Bütçesi: 16.000.000 TL

Destek tutarı: Asgari 100.000 TL, azami 800.000 TL

Destek Oranı: Asgari %20, azami %50

Kimler Başvuru Yapabilir?

  • Üretim yapan veya yapacak olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler

Programın amacı: Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.  

· Gıda sanayinde ürün çeşitlendirilmesine gidilmesi,

· Yöresel ürünlerin üretiminin artırılması, işlenmesi ve markalaştırılması,

· Tekstil sanayinde yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve kümelenme stratejilerinin geliştirilmesi,

· Yapı malzemeleri sanayinde yatırımların artırılması,

· Makine ve teçhizat sanayinde işletmelerin geliştirilmesi,

· Metal ürünleri sanayinde yatırımların özendirilmesi,

· Medikal ürün ve malzeme sanayinde yatımların artırılması 

Programın Öncelikleri

  • Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde; Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,  
  • Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi.

Son Başvuru Tarihleri:

Proje Uygulama Süresi: Azami 12 Ay  

İnternetten Son Başvuru Tarihi: 22.03.2019 (Saat: 23:59)

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 29.03.2019 (Saat: 18:00) 

Başvuru Teslim Yeri: Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri

1. önceliğe uygun örnek proje konuları;

  • İmalat sanayi alanında yeni tesis kurulumu veya mevcut tesislerin iyileştirilmesi
  • Tekstil ürünleri veya hazır giyim sektörüne yönelik
  • Tekstil makine ve ekipmanları imalatı

2.  önceliğe uygun örnek proje konuları;

  • Uluslararası pazara yönelik ürün çeşitlendirme
  • Uluslararası pazarda talep edilen kalite ve standartlara uyum sağlama
  • İşletme bünyesinde, yeni ürün deneme, araştırma ve kalite kontrol amaçlı laboratuvar ve benzeri birimler kurulması veya mevcut birimlerin iyileştirilmesi

Ayrıntılı bilgi için http://fka.gov.tr/endustriyel-gelisim-mali-destek-programi-detayi-154626342357

Sosyal Medyadan Takip Edin