Eğitim ve Burslar

ERASMUS+ JEAN MONNET FAALİYETLERİ

 Erasmus+ programı içinde yer alan Jean Monnet Faaliyetleri 2019 yılı başvuruları açıldı. Bu yıl Avrupa genelinde, 13.7 milyon Euro destek sağlanacak Jean Monnet Faaliyetlerini ve Eylemlerini sizler için özetledik.

Jean Monnet Faaliyetleri, Avrupa Birliği politikalarının oluşturulmasını destekleyecek ve dünyada AB’nin rolünü güçlendirecek bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu eylemler, işgücü piyasasında giderek daha fazla talep edilen alanlarda geleceğin profesyonelleri için Avrupa entegrasyonu ile ilgili konularda derinlemesine eğitim vermeyi ve aynı zamanda Avrupa entegrasyonuna tabi alanlarda genç öğretmen ve araştırmacı neslini teşvik etmeyi, onlara danışmanlık ve kılavuzluk yapmayı amaçlamaktadır. Jean Monnet Faaliyetleri, bireylere ve ilgili kurumlara uzun süreli faydalar getirmelidir.

Jean Monnet Faaliyetleri aşağıdaki 6 eylemidesteklemektedir:

6 eylem içinde son başvuru tarihi 22 Şubat 2019 ve başvuru yeri Brüksel’de yerleşik Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı’dır.

1. Jean Monnet Modülü

Jean Monnet Modülü bir yükseköğretim kurumunda Avrupa Birliği çalışmaları konusunda yapılan kısa bir öğretme programıdır. Akademik yıl başında her bir Modülün asgari 40 öğretme saati bulunmaktadır.

Kimler başvurabilir? Dünyanın herhangi bir ülkesinde kurulmuş bir yüksek öğrenim kurumu. Bireyler doğrudan hibe başvurusunda bulunamaz.

Proje süresi 3 yıldır.

Verilebilecek maksimum hibe, Jean Monnet Modülü’nün toplam maliyetinin en fazla % 75‘ini temsil edebilecek 30.000 EUR’dur.

2.Jean Monnet Kürsü Başkanlığı

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı üniversite akademisyenleri veya kıdemli öğretim üyeleri için Avrupa Birliği çalışmaları konusunda üç yıllık bir süreyle uzmanlaşmış bir öğretme (ders verme) görevidir. Yalnızca bir akademisyen, Kürsü Başkanlığını elinde tutmalı ve her akademik yıl için en azından 90 öğretme saati boyunca ders vermelidir.

Kimler başvurabilir? Dünyanın herhangi bir ülkesinde kurulmuş bir yüksek öğrenim kurumu. Bireyler doğrudan hibe başvurusunda bulunamaz.

Proje süresi 3 yıldır.

Verilebilecek maksimum hibe, Jean Monnet Kürsü Başkanlığı’nın toplam maliyetinin en fazla % 75‘ini temsil edebilecek 50.000 EUR’dur.

3. Jean Monnet Mükemmellik Merkezi

Jean Monnet Mükemmellik Merkezi, Avrupa Birliği konularında yeterliliği, yüksek seviyede uzmanların ihtisasını ve yeterliliklerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir? Dünyanın herhangi bir ülkesinde kurulmuş bir yüksek öğrenim kurumu. Bireyler doğrudan hibe başvurusunda bulunamaz.

Proje süresi 3 yıldır.

Verilebilecek maksimum hibe, Jean Monnet Mükemmellik Merkezi’nin toplam maliyetinin en fazla % 80‘ini temsil edebilecek 100.000 EUR’dur.

4.Derneklere Yönelik Jean Monnet Desteği

Jean Monnet Avrupa entegrasyon sürecinin araştırılmasına katkı sağlama amacı bulunan dernekleri desteklemektedir.

Kimler başvurabilir? Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan, Avrupa Birliği Çalışmaları konusunda uzmanlaşmış her türlü akademisyen ve araştırmacı derneği. Destek sadece resmi olarak kayıtlı ve bağımsız yasal statüye sahip derneklere verilecektir. Bireyler doğrudan hibe başvurusunda bulunamaz.

Proje süresi 3 yıldır.

Verilebilecek maksimum hibe, Derneklere Yönelik Jean Monnet Desteği’nin toplam maliyetinin en fazla % 80‘ini temsil edebilecek 50.000 EUR’dur.

5.Jean Monnet Ağları (Akademik Topluluk ile Politika Tartışması)

Jean Monnet Ağları, Avrupa Birliği çalışmaları alanında uluslararası oyunculardan oluşan (Yükseköğretim Kurumları, Mükemmellik Merkezleri, bölümler, ekipler, bireysel uzmanlar vb.) konsorsiyumların yaratılması ve geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bu projeler tek taraflı tekliflere dayanacak ve ulusal seviyede başarılı şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ve üç farklı ülkeden asgari üç ortak kurum/kuruluşun katılımını gerektiren faaliyetler üzerinde odaklanacaktır

Kimler Başvurabilir? Avrupa Entegrasyonu alanında faal olan dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik bir yükseköğretim kurumu veya diğer bir kurum/kuruluş. Başvuru sahibi, ağın koordinatörü olmalı ve ağ üç farklı ülkeden asgari üç katılımcı kurum/kuruluşu kapsamalıdır.

Proje süresi 3 yıldır.

Verilebilecek maksimum hibe, Jean Monnet Ağları’nın toplam maliyetinin en fazla % 80‘ini temsil edebilecek 300.000 EUR’dur.

6.Jean Monnet Projeleri

Jean Monnet Projeleri, yenilik, çapraz verimlilik ve içerik yayma projelerini içermektedir. “Yenilik” projeleri, Avrupa Birliği konularını daha çekici ve hedef kitlelere uyarlanmış hale getirmek amacıyla yeni bakış açılarını keşfedecektir. “Çapraz verimlilik” belirli bağlamlarda AB bilgisini artırmayı amaçlayacaktır. “İçerik yayma” projeleri büyük ölçüde bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini ilgilendirecektir.

Kimler başvurabilir? Avrupa Birliği alanında faal olan dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları veya diğer kurum/kuruluşlar. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları, faaliyetlerin gerçekleştirilmesine aktif olarak katkıda bulunabilmelerine rağmen, başvuruda bulunamazlar.

Proje süresi 12, 18 veya 24 aydır.

Verilebilecek maksimum hibe, Jean Monnet Projeleri’nin toplam maliyetinin en fazla % 75‘ini temsil edebilecek 60.000 EUR’dur.

Ayrıntılı bilgi için program rehberine bakabilirsiniz. http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/erasmus-2019-program-rehberi-(en).pdf?sfvrsn=0

Sosyal Medyadan Takip Edin