yerel kalkınma –

yerel kalkınma

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 2017 Teknik Destek Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 2017 Teknik Destek Programı

2017 Teknik Destek Programının amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için, yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik çalışmalara d... »