toplumsal cinsiyet –

toplumsal cinsiyet

İMECE İKİNCİ DESTEK PROGRAMI SÜRECİ BAŞLIYOR

İMECE İKİNCİ DESTEK PROGRAMI SÜRECİ BAŞLIYOR

İmece, tüm sosyal girişimcileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda sosyal fayda yaratmaya çağırıyor. Destek Programı’nda, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik çözüm... »

‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ için Başvurular Başladı

‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ için Başvurular Başladı

Son Başvuru Tarihi: 28 Temmuz 2017   T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” için başvurular baş... »

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu’ndan Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hibe Programı

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu’ndan Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hibe Programı

 Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2017   UN Women, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bölgesel uzman çalışma gruplarının oluşturulmasını desteklemek üzere proje teklif çağrısı yayınlamıştır. &n... »

Avrupa Komisyonu’ndan “Kadın ve Sürdürülebilir Enerji” Hibe Programı

Avrupa Komisyonu’ndan “Kadın ve Sürdürülebilir Enerji” Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 25 Nisan 2017 “Kadın ve Sürdürülebilir Enerji” Hibe Programı ile kadın katılımı teşvik edilerek, sürdürülebilir enerjiye erişim konusunda potansiyelin arttırılması hede... »