araştırma faaliyetleri –

araştırma faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Rekabetçi Sektörler Hibe Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Rekabetçi Sektörler Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 9 Haziran 2017 saat 17:00 Bu çağrı kapsamında “İmalat Sanayii”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanl... »