TEKLİF ÇAĞRISI | Erasmus+ Gençlik Alanında Politika Geliştirmeyi Destekleyen Sivil Toplum İşbirliği –

TEKLİF ÇAĞRISI | Erasmus+ Gençlik Alanında Politika Geliştirmeyi Destekleyen Sivil Toplum İşbirliği

erasmus+ hibe programı

Proje Süresi: 12 ay

Hibe Programı Toplam Bütçesi: 3.800.000 Avro

Maksimum proje bütçesi: 35.000 Avro

Hayat boyu öğrenme strateji ve politikaları çerçevesinde eğitim alanındaki sivil toplum işbirliğiyle gençleri yetiştirmenin ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politika geliştirmenin amaçlandığı Erasmus+ Gençlik Alanında Politika Geliştirmeyi Destekleyen Sivil Toplum İşbirliği teklif çağrısı başvurulara açıktır.

Hibe Programının Hedefleri

Aşağıda belirtilen hedefler, hibe programına başvuranların iş planı ve faaliyetlerinde yer almalıdır.

 • Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi ile ilgili paydaşların farkındalığını arttırmak,
 • Gençlik alanında kamu otoritelerinin politik yaptırımlarına bağlı kalarak, işbirliği içinde olmak,
 • Paydaşların gençlik alanında katılımını arttırmak,
 • Paydaşların gençlik politikalarına ve programlarına katılım göstererek, daha geniş kitlelerle bilgi paylaşımını sağlamak,

 Hibe Programında Hedeflenen Faaliyetler;

 • Gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak, aktivitelerle niteliklerini geliştirmelerine katkı sağlamak,
 • Toplumda gençlerin güçlenmesini sağlayarak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak,
 • Gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Gençlerin çalışmasını geliştirmeye Avrupa’da ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde katkı sağlamak,
 • Gençleri ve organizasyonlarını etkileyen politikalarla ilgili müzakere ortamı sağlamak,   
 • Kültürler arası öğrenmeyi, farklılıklara saygı duymayı ve dayanışmayı, gençler arasında fırsat eşitliğini desteklemek,
 • Kısıtlı imkânlara sahip gençlerin topluma dâhil edilmesini desteklemek,
 • 17 Mart 2015 Paris Deklarasyonunda belirtilen; Vatandaşlık ve özgürlük alanında ortak değerlerin, hoşgörünün, eğitim alanında eşitliğin desteklenmesi,
 • Üçüncü Ülke Yurttaşlarının entegrasyonu ile ilgili 7 Haziran 2016 tarihli kararı destekleyerek, göçmen gençlerin topluma katılımına katkı sağlamak.

Başvuru Koşulları

Bu teklif çağrısı 2 kategoride başvurulara açıktır;

 1. Avrupa Hükümet Dışı Örgütler
 2. Avrupa Birliği Kapsamında Hükümet Dışı Ağlar

Başvuruya Uygun Ülkeler

 • AB, EFTA, EEA üye ülkeleri,
 • AB aday ülkeleri; Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye

Başvuru Süreci

Online form ile başvurular en geç 29 Kasım 2016 öğlen (Brüksel) 12.00’den önce tamamlanmalıdır.  

Online Başvuru Formu için tıklayın. 

Başvuru Rehberi için tıklayın.

 

Yorum Yaz