AB ÇALIŞMALARI MERKEZİ DERNEĞİ-STAJER İLANI –

AB ÇALIŞMALARI MERKEZİ DERNEĞİ-STAJER İLANI

Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği 2004’ten bu yana, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin sektörel ve bölgesel sonuçlarına ve entegrasyon sürecine ilişkin araştırma, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmekte, katılım müzakereleri sürecindeki çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Avrupa Birliği ve uluslar arası donör kurumlar tarafından desteklenen bir çok hibe ve gençlik projesi yürüten Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği, kurumsallığının artırılması için birçok alanda deneyimli uzmana ihtiyaç duymaktadır.

Bu nedenle, proje bazlı işleyişle başarıya ulaşmayı hedefleyen ve kariyerine başlamamış veya henüz başında olan bir stajyere ihtiyaç duymaktayız.

Stajyer(ler) Görev Tanımı:

 • Hibe projelerinin başvuru takibine yardımcı olmak,
 • Ağ oluşturma (networking) faaliyetlerinde yardımcı olmak,
 • Ulusal veya uluslararası donör kurumların sivil toplum konusundaki ihtiyaçlarına yönelik araştırma yapmak,
 • Satınalma ve ihale süreçlerinde uzman ve şirketlerin araştırmasını yapmak,
 • Yürümekte olan projeler ile ilgili idari destek hizmeti vermek,
 • Kurumsal toplantılara katılmak,
 • Ankara dışına (yurt içi veya yurt dışı) gerektiğinde seyahat etmek,
 • Derneğin görünürlüğünü kurumsallaşmasını sağlayacak sosyal medya içeriği ile websitesi içeriği üretmek, SEO stratejisi geliştirmek ve uygulamak,
 • Derneğin kurumsallaşma ve gelişim stratejisi ile ilgili gerekli raporlamaları yapmak,
 • Bilgi İletişim Teknolojileri (Bilgisayar, İnternet, Ofis Programları vb.) ile Sosyal Medya araçlarını aktif kullanmak,
 • Organizasyon ve etkinlikler düzenlemede yardımcı olmak ve takım çalışmasına katılmak.

Çalışma Şekli: Haftalık maksimum 20 saat.

Adaylarda aranacak deneyim, bilgi ve ek yeterlilikler:

 • Üniversitelerin 4 Yıllık Fakültelerinden (Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, İletişim ve diğer Sosyal Alanlar) yeni mezun veya son sınıflarına öğrenimine devam eden,
 • Avrupa Birliği veya Kalkınma Ajansları ile diğer donör kurumların hibe projelerinin uygulanmasında en az 2 ay deneyimli veya Avrupa Birliği fonundan doğrudan yararlanan (kamu kurumlarında veya uluslararası kuruluşlarda yapılan diğer stajlar tercih sebebidir),
 • İngilizce yazışma ve görüşme (yüz yüze veya Skype vb. uygulamalarla) yapma yeteneğine sahip,
 • Finans yönetimi konusunda bilgiye sahip,
 • Yurtiçi veya yurtdışı seyahat engeli olmayan (tercih sebebi),
 • İş bazlı çalışma ve işin son teslim tarihine riayet edebilen ve planlı çalışmaya özen gösteren,
 • Görev tanımına giren diğer işlerde esnek çalışma prensibine sahip olan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması (tercih sebebi),

Görev Süresi: 15.03.2019 – 15.06.2019. Staj dönemi 3 aylık olup, karşılıklı anlaşmayla stajyer görevi devam ettirilebilir.

Başvuru Şekli:

Uygun adayların Türkçe/İngilizce CV’lerini (europeaid veya europasss formatında) ve Türkçe/İngilizce Üst Yazı (cover letter) ile birlikte info@abmerkezi.org.tr e-posta adresine en geç 08.03.2019 tarihine kadar göndermeleri ve eposta konu kısmına “Intern_2019” yazmaları önemle rica olunur.

Başvuru süresince sadece kısa listeye kalan uygun stajyer adaylarla görüşülecektir.